KMYP 1 TR KMYP 2 TR KMYP 3 TR
Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü
Kültürel Miras Yönetimi Projesi

Aspendos ve Pisidya kültürel miras yönetimi projelerinin genel amacı arkeolojiyi anla(t)mak.

Bize göre karşılıklı iletişim, arkeolojik alanların ziyaretçilere en anlamlı şekilde sunumunda ve yerel halkların kendi kültürel miraslarını yönetme sürecine dahil edilmelerinde en önemli etken.

Bilimsel araştırmalardan elde edilen bilginin paylaşılmasının son derece gerekli olduğuna inanıyoruz. Bizce, Türkiye’de arkeolojinin sadece akademik çevrede sınırlı kalmayarak etki alanının genişletilmesi bir sorumluluk.