Pisidya

Antik Pisidya bölgesi günümüzde Isparta, Burdur ve kuzey Antalya’nın sınırları içinde yer alır. Arkeolojik açıdan oldukça zengin olmasına rağmen yeterince tanınmamakta ve ziyaret edilmemektedir. Bu proje, bölgenin arkeolojik, kültürel ve doğal mirasının sıradışı ziyaret rotalarını deneyimlemeye açık gezginlere tanıtılmasını hedefler. Ayrıca, bölge için sürdürülebilir bir yönetim planı uygulamaya koyarak yöre halkını bu miras hakkında bilgilendirmek ve eko-turizm türü bir modeli kullanarak ekonomik ve sosyal çıkarlar elde etmelerine destek olmayı amaçlar.   

Pisidya sponsorluk dosyası için tıklayın (pdf)